Thư viện Billiards

Kỹ Thuật Billiards

Danh mục sản phầm

»Tin Tức »Luật thi đấu bida, bi-a »Luật Carom

Luật thi đấu Carom Billiard - Điều luật chung

Luật thi đấu Carom Billiard - Điều luật chung

ĐIỀU 98: BÀN, BI, THIẾT BỊ
Kích thước lòng bàn: 142 cm x 284 cm.
- Chiều cao của bàn: 75 cm - 80 cm
- Chiều cao của băng: 3.6 cm – 3,7 cm (được tính từ mặt bàn đến mép thành băng).

Luật thi đấu CAROM LIBRE

Luật thi đấu CAROM LIBRE

Carom Libre là một nội dung trong đó đấu thủ phải đánh bi cái trực tiếp hay gián tiếp trúng 2 bi mục tiêu thì ghi được 1 điểm, đấu thủ tiếp tục đánh cho đến khi đánh trượt hoặc phạm lỗi. Tuy nhiên các cú đánh liên tiếp ghi điểm sẽ được giới hạn bởi những vùng được đánh dấu trên bàn được gọi là vùng giới hạn

Luật thi đấu CAROM 1 băng  và 3 băng

Luật thi đấu CAROM 1 băng và 3 băng

Ngoài những điều luật trong luật chung của Billiard Carom được áp dụng thì trong Carom 1 băng và 3 băng

 

Danh mục thông tin