Thư viện Billiards

Kỹ Thuật Billiards

Danh mục sản phầm

»Thư viện Billiards

Cười ra nước mắt những câu văn ‘siêu nhí nhố’

Cười ra nước mắt những câu văn ‘siêu nhí nhố’

Tả con lợn: Phiên chợ trước, bố em mua một con lợn con. Đến phiên chợ sau nó đã lớn nhanh như thổi, hai hàm răng như hai hàng cây mới trồng … Con lợn nhà em thân to bằng cái phíc, 2 tai to bằng 2 lá mít lúc nào cũng vẫy vẫy. Chân thì dài 1mét….

 

Danh mục thông tin