Thư viện Billiards

Kỹ Thuật Billiards

Danh mục sản phầm

»Tin Tức »Luật thi đấu bida, bi-a »Luật Snooker

Luật thi đấu SNOOKER rút gọn

Luật thi đấu SNOOKER rút gọn

Ở Việt Nam hiện đang tồn tại 3 loại bi-da phổ biến: "bi-da phăng", "bi-da lỗ", và "snooker", mà trong đó snooker là môn thi đấu thường được các kênh thể thao tường thuật nhất. (Dưới đây là những nội dung cơ bản trong luật chơi bida 9 bóng)

Luật thi đấu ENGLISH BILLIARD

Luật thi đấu ENGLISH BILLIARD

Dựa theo Luật được ban hành của Hiệp hội Billiard - Snooker chuyên nghiệp thế giới và Liên đoàn Billiard - Snooker thế giới)

ĐIỀU 95: THIẾT BỊ

Luật thi đấu SNOOKER

Luật thi đấu SNOOKER

Luật Snooker Dựa theo Luật được ban hành của Hiệp hội Billiard – Snooker chuyên nghiệp thế giới và Liên đoàn Billiard- Snooker Thế giới

 

Danh mục thông tin