Dịch vụ Billiards

Thư viện Billiards

Kỹ Thuật Billiards

Danh mục thông tin

Danh mục sản phầm

»Tin Tức »Lịch sử Billiard, Bida, Bi-a

Thông tin chung Billiards

Thông tin chung Billiards

Môn chơi gồm cây gậy (cơ) đẩy những trái bi trên một mặt bàn, đang là môn thể thao thịnh hành ở nhiều nơi...

Lịch sử môn Snooker

Lịch sử môn Snooker

Môn Snooker được đại tá Sir Neville Chamberlain phát minh ra ở Ấn Độ năm 1845 là một trò chơi tâm lý với những quy luật khá đơn giản. Các tay cơ phải đánh 15 quả đỏ lần lượt với 1 quả trong 6 quả màu khác vào lỗ. Mỗi quả đỏ được tính 1 điểm, những quả màu khác từ 2 đến 7 điểm.

The History of Snooker

The History of Snooker

The history of snooker is long and full of tradition. The game itself is a spin-off of Billiards that was popular from the 1500's, though only in very moneyed places like the royal palaces and aristocrats.

The history of billiards

The history of billiards

The history of billiards is long and very rich. The game has been played by kings and commoners, presidents, mental patients, ladies, gentlemen, and hustlers alike. It evolved from a lawn game similar to the croquet played sometime during the 15th century in Northern Europe and probably in France.

Lịch sử môn Snooker

Lịch sử môn Snooker

Môn Snooker được đại tá Sir Neville Chamberlain phát minh ra ở Ấn Độ năm 1845 là một trò chơi tâm lý với những quy luật khá đơn giản. Các tay cơ phải đánh 15 quả đỏ lần lượt với 1 quả trong 6 quả màu khác vào lỗ. Mỗi quả đỏ được tính 1 điểm, những quả màu khác từ 2 đến 7 điểm.

Lịch sử môn Billiard - Snooker Việt Nam

Lịch sử môn Billiard - Snooker Việt Nam

Billiards đã xuất hiện trên thế giới hơn một nửa thế kỷ nay. Tại Việt Nam thời kỳ pháp thuộc đã xuất hiện các bàn billiard France (3 bi) trong các Câu Lạc Bộ sỹ quan để các tầng lớp thượng lưu và các sỹ quan giải trí